ดาวน์โหลด >> โปรแกรมแปลง video DAV to AVI

Download โปรแกรมแปลง video DAV to AVI

เครื่อง DVR บางรุ่นเมื่อ นำภาพออกมาจากเครื่องบันทึกแล้ว ไม่สามารถนำมาเปิดกับคอมพิวเตอร์ได้ทันที จึงจะต้องทำการแปลงไฟล์วีดีโอนั้น ให้สารถเล่นได้กับ โปรแกรมเล่นไฟล์วิดีโอโดยทั่วไป โดยการแปลงเป็น AVI

Download

 

 

  

@ By www.mukcctv.com